Betingelser og vilkår

Om Handels LEI

LEI, INC (LEI nummer 984500FELECM64Z8T952), registrert i USA opererer i Norge under merkenavnet Handels LEI.

LEI, INC er et amerikansk databehandlingsfirma som spesialiserer seg på behandling og formidling av informasjon i forbindelse med LEI (Legal Entity Identifier) -registreringer på vegne av selskaper eller juridiske enheter. Global LEI-database håndteres av GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation), som er en overnasjonell ideell organisasjon med hovedkontor i Basel. Utstedelse av LEI-numre, på vegne av GLEIF, gjøres av akkreditert LOU (Local Operating Units).

Vi samarbeider med GLEIF-akkrediterte LOU for utstedelse, fornyelse og vedlikehold av LEI-numre. Vi samarbeider med GLEIF-sertifiserte LOU RapidLEI (Ubisecure Oy), LEI-nummer 529900T8BM49AURSDO55

Tjeneste

1. Handels LEI behandler og formidler LEI-registreringssøknader på vegne av det søkende selskapet eller den juridiske enheten. Handels LEI tilbyr registrering og vedlikehold. Automatisk fornyelse av LEI-numre på vegne av det søkende selskap eller juridiske enhet.

2. Ved aksept av vilkårene godtar søkerens virksomhet eller juridiske enhet at Handels LEI, på vegne av søkerens virksomhet eller juridiske enhet, har autorisasjon (fullmakt) til å utføre registrering og vedlikehold av LEI-numre med en LEI utsteder LOU (Local Operating Unit). Søkerens virksomhet eller juridiske enhet godtar også at Handels LEI er autorisert til å opprette, vedlikeholde, fornye og overføre søkerens eller den juridiske enhetens LEI-nummer til en annen LOU, hvis dette ikke medfører kostnader for søkerens virksomhet eller juridiske enhet.

3. Søkeren bekrefter at de har full myndighet til å søke LEI på vegne av den juridiske enheten. Handels LEI har rett til å be om et autorisasjonsbrev som kan tjene som bevis på at søkeren har rett til å søke om en LEI på vegne av den juridiske enheten.

4. Søkeren plikter å sørge for at LEI-søknaden er entydig, dvs. at det ikke allerede er søkt om LEI-nummer til samme enhet eller selskap. Hvis søkerfirmaet eller den juridisk enhet allerede har et gyldig LEI-nummer, vil søknaden bli avvist av den respektive LOU. I dette tilfellet forbeholder Handels LEI seg retten til å fortsette å belaste gebyret for å dekke kostnadene ved behandling av søknaden.

5. Søkeren er klar over og godtar å gi alle rettigheter til LEI, INC til å signere vilkårene og betingelsene for den valgte LOU. For eksempel kan du finne vilkårene for bruk for RapidLEI herfra. Vilkårene for bruk blant LOU-er er veldig like, ettersom de alle følger GLEIFs retningslinjer.

6. Når søknaden er betalt vil Handels LEI begynne å registrere eller fornye LEI-koden.

7. LEI vil bli videresendt til kunden via e-post når prosessen er fullført.

Priser og betalinger

Registrering

De nåværende registreringsgebyrene finner du på nettstedet leinummer.no under underavsnittet “Priser”. Denne avgiften dekker innledende registrering og opprettelse av et LEI-nummer, samt vedlikehold og endringer i registreringen for den valgte perioden fra 12 til 60 måneder.

Beløpet betales med kredittkort. Søknadsprosessen starter ikke før vi har registrert betalingen.

Fornyelse

De nåværende registreringsgebyrene finner du under nettstedet leinummer.no under underavsnittet “Priser”. Denne avgiften dekker innledende registrering og opprettelse av et LEI-nummer, samt vedlikehold og endringer i registreringen for den valgte perioden fra 12 til 60 måneder.

Hvis LEI-registreringen ikke fornyes, utløper LEI-nummeret automatisk etter at den kjøpte fornyelsesperioden har gått ut (12 – 60 måneder). Handels LEI forbeholder seg retten til å kontakte LEIs søkerfirma eller juridiske enhet, ca. 2 måneder før utløpet av LEI-nummeret med en fornyelsespåminnelse. Kontakten vil bli gjort via e-postadressen som er oppgitt i forbindelse med opprettelsen.

LEI-søkerens ansvar

LEI-søknadsselskapet eller den juridiske enheten garanterer at all informasjon gitt til Handels LEI er nøyaktig og oppdatert. Hvis oppgis feil eller utdatert informasjon, fraskriver Handels LEI seg alt ansvar for forsinkelser i valideringsprosessen av LEI som utsteder LOU på grunn av manglende eller feil informasjon. På samme måte fraskriver Handels LEI seg ansvaret for kostnader forbundet med manglende rapportering av endringer til enheten eller selskapet (bedriftens handlinger) som kan påvirke vedlikeholdet av LEI-nummeret.

LEI-søkerfirmaet eller den juridiske enheten godtar at de er forpliktet til å rapportere alle relevante endringer så snart som mulig. Relevante endringer er alle endringer i informasjonen som blir gitt til Handels LEI i forbindelse med den opprinnelige LEI-søknaden. Hvis LEI-søkerfirmaet eller den juridiske enheten ikke rapporterer relevante endringer fortløpende, fraskriver Handels LEI seg ethvert ansvar for økonomiske eller juridiske konsekvenser av manglende rapportering. LEI-søkerfirmaet eller juridisk enhet er pålagt å oppdatere kontaktinformasjonen slik at Handels LEI har muligheten til å ta kontakt.

Handels LEI forbeholder seg retten til å be om ytterligere dokumentasjon hvis tredjeparter registrerer seg for LEI-søkerens virksomhet eller juridiske enhet.

Ansvar for Handels LEI

Handels LEI verifiserer og validerer at informasjon gitt av registranten er tilstrekkelig for den påfølgende behandlingen av den enkelte LOU. Handels LEI vil kontakte registranten hvis søknaden er ufullstendig for å få ytterligere informasjon som kan fullføre søknaden. Handels LEI vil gjøre rimelige anstrengelser for å undersøke om LEI-søkerenheten eller selskapet ikke tidligere har fått et LEI-nummer. Handels LEI vil kontakte registranten senest to måneder før utløpet av LEI-nummeret hvis LEI-søkerenhet eller selskap.

Generelle vilkår

Gjeldende vilkår kan endres uten varsel. Gjeldende vilkår finner du under vilkårene på selskapets nettside. Vesentlige endringer vil bli kommunisert til den registrerte e-postadressen gitt av registranten. Under normale omstendigheter bør LEI-søkerenheten eller selskapet forvente en total behandlingstid på 1 time til 24 timer fra søknaden er sendt inn til et gyldig LEI-nummer kan sendes inn. LEI-søkerfirmaet eller juridisk enhet godtar at det under spesielle omstendigheter kan ta opptil syv dager før søknaden er avsluttet, og et gyldig LEI-nummer kan sendes inn.

Kansellering

For å søke om refusjon, ta kontakt med lei@leinummer.no. Refusjoner vil bli utstedt innen 7 dager. Det kan ta opptil 30 dager før refusjonen kommer. Handels LEI har rett til å belaste et gebyr på 300 kr per refusjon. Handels LEI har rett til å nekte refusjon hvis Søknaden er regnet som fullført. Refusjonsperioden som beskrevet under GLEIF RA Governance Framework vil bli overholdt på riktig måte. 

Offentlig tilgjengelige data

Registranten godtar at informasjon gitt til Handels LEI i forbindelse med opprettelsen av en LEI-registrering vil bli avslørt og publisert på GLEIFs nettsted.

Gjeldende lov

Gjeldende lov: Denne avtalen og enhver tvist eller krav (inkludert tvister eller krav utenfor kontrakten) som oppstår av eller i forbindelse med den eller dens gjenstand eller dannelse skal styres av og tolkes i samsvar med loven i England og Wales.

Jurisdiksjon: Hver av partene er ugjenkallelig enige om at domstolene i England og Wales skal ha eksklusiv jurisdiksjon til å avgjøre enhver tvist eller krav (inkludert ikke-kontraktsmessige tvister eller krav) som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne avtalen eller dens gjenstand eller dannelse.

Innholdsfortegnelse