Om LEI

Hva er en LEI?

En Legal Entity Identifier (LEI) er en identifikator på 20 tegn som representerer en distinkt juridisk enhet som er engasjert i finansielle transaksjoner. LEI er en unik identifikasjonskode basert på den globale ISO 17442-standarden. Hver LEI inneholder godt strukturerte referansedata som er kategorisert i to seksjoner – Nivå 1 – hvem er hvem og Nivå 2 – som eier hvem.

LEI forbinder finansmarkeder, selskaper og regulatorer. LEI er i bruk over hele verden blant forskjellige jurisdiksjoner. USA og EU var de første til å tilpasse LEI i finansiell rapportering. Systemet er designet for offentlig og privat partnerskap for å forbedre transparensen i finansielle datasystemer og for å samle inn informasjon om finansielle transaksjoner til et lett tilgjengelig globalt system.

En LEI kan bare utstedes av en Local Operating Unit (LOU). En LOU er en organisasjon som er godkjent av GLEIF for å utstede LEI i samsvar med protokollene som er etablert av GLEIF.

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) har til oppgave å støtte implementeringen og bruken av LEI-ene.

Hvem trenger en juridisk enhetsidentifikator (LEI)?

Det eksisterer for øyeblikket en rekke mandater som sier “ingen LEI, ingen handel”, dette betyr at både rapporterende parter og handelsmenn krever LEI. Fra og med 3. januar 2018 trenger alle juridiske enheter, som ønsker å handle i europeiske finansmarkeder som involverer noen form for verdipapir, en LEI-kode. Bruk av LEI er påkrevd i henhold til en rekke EU-forskrifter og direktiver som EMIR, MiFIR og MIFID II.

Investerings tjenesteleverandøren/banken må sørge for at handelsmennene har en aktiv LEI, hvis de ønsker å kjøpe eller selge verdipapirer.

LEI bør ikke forespørres for privatpersoner.

GLEIF, LOU og registeragent.

GLEIF er den eneste globale online kilden som tilbyr åpne, standardiserte og høykvalitets referansedata for juridiske enheter. GLEIFs mål er å øke kvaliteten på LEI-data og å gjøre informasjonen lett tilgjengelig for publikum. Siden GLEIF er en ideell organisasjon, krever de gebyrer for å dekke kostnadene knyttet til å drive en gratis og åpen LEI-database.

GLEIF administrerer et nettverk av partnere, kjent som LEI-utstedende organisasjoner eller som Local Operating Units (LOUs). Akkrediterte LOU-er leverer registrering, fornyelse og andre tjenester, og fungerer som det primære grensesnittet for juridiske enheter som ønsker å få en LEI. LOU jobber tett med registreringsagenter.

En registreringsagent hjelper juridiske enheter med å få tilgang til nettverket av LEI-utstedende organisasjoner som er ansvarlige for å utføre LEI-utstedelse og relaterte tjenester. Registreringsagenten kan velge å samarbeide med en eller flere organisasjoner som utsteder LEI, for å sikre at kundens behov for LEI-tjenester blir oppfylt.

ISO 17442 standard

ISO 17442-standarden spesifiserer minimum referansedata som må leveres for hver LEI.

1 2 3 4

LOU ID

5 6

0.0.

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

UNIKE KARAKTERER FOR SELSKAPETY

19 20

KONTROLL AV TEGN

En LEI består av 20 tegn:

  • De første fire tegnene viser alltid IDen til LOU som har utstedt LEI.

  • Det femte og sjette tegnet har alltid verdien 0.

  • Tegn fra 7-18 består av sifre og bokstaver og er unike for hver enhet.

  • De to siste sifrene er for bekreftelsesformål.

LEI-registrering 

Registreringsprosessen vår er enkel, det tar mindre enn et minutt å fylle ut skjemaet for å søke om LEI.

LEI kan brukes av den autoriserte representanten for enheten. Vi vil kreve autorisasjonsbrev eller autorisasjonsbevis hvis søkeren ikke er autorisert i henhold til det aktuelle firmaregisteret.

Hver LEI inneholder godt strukturerte referansedata: Nivå 1 – hvem er hvem – enhetsregistreringsdetaljer (juridisk navn, registreringsnummer, juridisk og hovedkontoradresse osv.) Og Nivå 2 – hvem eier hvem – informasjon om en virksomhets eierstruktur.

Bransjestandarden for LEI-registrering er på 1 år. Vi tilbyr flerårige LEI-registreringer og fornyelser. Registrering / fornyelse av LEI i flere år hjelper deg med å spare penger fra hvert år du kjøper, og sparer deg for den årlige LEI-fornyelsesplikten.

LEI er universelle koder og er ikke knyttet til noe spesifikt land. LEI-koder er gyldige over hele verden uavhengig av hvilken LOU som har utstedt koden.

LEI fornyelse

LEI-fornyelse er en årlig oppdatering av registreringsdataene relatert til den juridiske enheten i GLEIF-databasen. Dette betyr at LEI må fornyes hvert år for den påfølgende 12-månedersperioden. Hvis fristen har gått, blir LEI inaktiv til den fornyes igjen. Det er mulig å fornye LEI 2 måneder før fornyelsesdatoen uten å tape tid eller penger.

Hver enhet kan bare ha en LEI, og det er derfor ikke mulig å søke om en ny når LEI er inaktiv. Den bortfalte LEI må fornyes.

LEI-overføring

En LEI-overføring er flyttingen av LEI fra en tjenesteleverandør til en annen.

Hvis kunden ikke er fornøyd med prisene, tjenesten eller datakvaliteten, kan de flytte LEI til en annen LEI-utsteder (LOU). Under overføringen forblir LEI-koden den samme.

LEI-overføringsprosess, uten fornyelse, er gratis.

Innholdsfortegnelse